Velkommen

Rithaphorn Consulting er en virksomhed, der er fokuseret på fastlæggelse og forankring af kundernes målsætninger, strategisk prioriteter og gennemførelse af planerne.

Lad os mødes til en kop kaffe for at finde frem til en solid strategi for din virksomhed.

EN GOD STRATEGI

En god strategi er populært sagt den langsigtede plan, hvor virksomheden orienterer sig mod et fælles fremtidigt mål. Det er målet ude i horisonten, der danner rammen omkring medarbejdernes, ledernes og bestyrelsens arbejde. Det er i virksomhedens strategi, at de store mål bliver sat. Strategien er altså et fikspunkt for alle, der er en del af virksomhedens fremtidige udvikling.

Men hvordan arbejder du med strategien, hvad indeholder en god strategi, og hvilke udfordringer skal du forvente?

Koncept udvikling samt Projektledelse